Logo Stjørdal kommune

Stjørdal kommune ligger i Trøndelag fylke, før 01.01.2018 lengst sør i Nord-Trøndelag fylke. Stjørdal er en kommune i betydelig vekst med ca. 350 nye innbyggere hvert år. Siden 2008 er også Stjørdal den mest folkerike kommunen i Trøndelag etter Trondheim med over 24 000 innbyggere (april 2018). Administrasjonssenteret Stjørdalshalsen har rundt 12 000 innbyggere, en bymessig utvikling og vedtak om bystatus fra 1997. Nord Universitet er etablert i Stjørdal med en rekke studietilbud.

Stjørdal er et betydelig industri- og servicesentrum med blant annet kjøpesentre, populære nisjebutikker, en rekke serveringssteder, maskinindustri, produksjon av mineralske produkter, plastvareindustri og næringsmiddelindustri. Statoils driftsadministrasjon for den midtre region i Norskehavet ligger på Stjørdalshalsen (etablert 1994). Stjørdal kommune er også et betydelig landbruksdistrikt med omfattende korn- og potetdyrking, storfe- og hønsehold samt skogbruk.

Stjørdal er et trafikknutepunkt hvor Europavei 14 tar av fra Europavei 6, jernbanestrekningene Nordlandsbanen og Meråkerbanen møtes på Hell, Fylkesvei 705 går fra Stjørdal til Selbu, Tydal og Brekken, og Trondheim lufthavn, Værnes er lokalisert her. Stjørdal havn ligger ved Stjørdalsfjorden.

Kommunen har mange fornminner, og var særlig i førkristen tid å regne som et maktsentrum i Trøndelag. Steinvikholm slott, den katolske kirkens siste skanse i Norge, er et av de fremste symbolene på Stjørdal. Hegra festning og helleristningene i Hegra og Lånke er også godt besøkt. Over 900 år gamle Værnes kirke er Norges eldste bygning som fremdeles er i bruk, og mange utenlandske turister besøker Hell stasjon. Fra Forbordsfjellet er det milevis utsikt i alle retninger utover Trøndelag. Laksefisket i Stjørdalselva har lange tradisjoner.

Kart Stjørdal sentrum: