Deltakere og skytelag

Ordførerne ankommer 1245, skal gjennom opprop og våpenkontroll som ordinære deltakere i LS.

Skyter på bane 100m.

Etter skyting får de en omvisning på arena.