Det henvises til Skytterbokas Vedlegg 1, pkt 4.0 Skogsløp med skyting – normalprogram, for Landsskytterstevnet spesifikt pkt 4.10 Grovfelt og 4.20 Finfelt

Følgende er verd å merke seg:

  • Det er ingen klasse eldre junior i skogsløp. Skyttere i denne klassen deltar i senior B (menn) og senior A (kvinner).
  • Det er ingen klasse V73 i skogsløp. Skyttere i denne klassen deltar i klasse V65 i skogsløp (men skyter som vanlig i V73 på LS)
  • Klasse senior B er kun en klasse for menn.
  • Klasse senior A for herrer er forbeholdt løpere som har plassering blant den beste tredjedelen i NM skifelt eller skogsløp. Oppdatert liste finnes her: https://www.dfs.no/aktuelt-na/arrangementer-og-resultater/Skifelt_og_skogslop/nyheter/senior-a—2018/
  • Skyttere i klasse 1 skal delta i Skytterklassen.
  • Skyttere i klasse 2-5 og V55 kan velge om de vil delta i Skytterklassen (3 km) eller i aktiv klasse (senior A-B evt. V55).
  • Løpet for de militære klassene går samtidig med de sivile. Det er derfor ikke anledning til å være med på begge denne gang.

Vi har laget en tabell for å prøve å få informasjonen enklere og mer oversiktlig:

Skogsløp LS2018
Klasse Damer Herrer
R x x
ER x x
J x x
NV x
Sen A x x
Sen B x
Skytterklasse x x
V55 x x
V65 x x
HK416 x x
AG3 x x

 

Kart

LS 2018 Skogsløpet – løypekart 1.5 og 3km – nedlastbart Kart over 1,5km og 3km løypa

Løypebeskrivelse

Start og mål foregår på sammen plass for både 1.5 og 3km. Begge løypene går hovedsakelig i flatt terreng.

3km

Starten går på arenaen og følger en grusvei i omtrent 500m (mellom ca. 200-400m er det lett stigning) Deretter går det over i myrterreng i ca. 1km. I ca. 300m løper man så i skogsterreng før man går over til enda fastere underlag hvor man følger lysløypa i ca. 300m (her springer man  over en kolle med en relativt bratt, men kort stigning). Det blir så et nytt myrdrag på ca. 300m før man kommer inn i lysløype i ca. 200m hvor det er en ca. 50m lett stigning. Siste del av løypa inn mot passering eller mål går på grus i ca. 200m.

1.5 km

Starten går på arenaen og følger en grusvei i omtrent 500m (mellom ca. 200-400m er det lett stigning) Deretter går det over i myrterreng i ca. 500m og neste del av løypa følger en lysløype i ca. 200m hvor det er en ca. 50m lett stigning. Siste del av løypa inn mot passering eller mål går på grus i ca. 200m.

Gjennomføring

Gjennomføres som jaktstart med utgangspunkt i resultat fra feltskyting for de gjeldende klasser.