Det har vært nedlagt en meget stor innsats for å skaffe flotte gavepremier. Både privatpersoner, skytterlag og firma har bidratt. Hjertelig takk!

Vi vil samtidig gjøre oppmerksom på at skyttere som får gavepremier må hente dem selv. De vil ikke bli ettersendt.

En takk til dere som har tatt utfordringen og gitt salatbestikk i sølv som gavepremie til LS:
En takk til dere som har tatt utfordringen og gitt en kakespade i sølv som gavepremie til LS:
Takk til skytterlag og samlag for fine gavepremier: