LS2018 tilbyr formidling av private boliger under arrangementet via våre nettsider.

Registrering av bolig

Private utleiere i hele Stjørdalsregionen kan registrere seg og sin bolig via et skjema på en egen registreringsside, se lenke til denne siden nedenfor.
LS2018 tar en formidlingsavgift på kr. 300,- som betales med kort under registreringen.

Når du registrerer en bolig så må du angi en såkalt «Utleiekanal» der du kan velge mellom Privat, Airbnb eller Finn.no.

Dersom boligen er annonsert på Airbnb eller Finn.no så kan du kopiere referansen til annonsen, og lime den inn i et eget felt på vårt registreringsskjema, som i dette tilfellet er noe forenklet da mesteparten av informasjonen allerede er lagt inn på den opprinnelige annonsen.
Denne vil bli vist fram når en boligsøker klikker på din bolig i vår liste.

Hvis du velger Privat må du registrere deg og boligen fullt ut. I skjemaet kan du angi pris per natt for hele boligen, minimum antall netter du vil leie ut og i hvilken periode. Bruk kommentarfeltet om du vil si noe mer om pris eller leieperiode, spesielt om den ikke dekker hele perioden for LS2018 som er 3. – 10. august 2018.

Visning av tilgjengelige boliger

Registrerte boliger vil bli vist i en liste over tilgjengelige boliger på en egen visningsside, se lenke til denne siden nedenfor.

Videre kontakt mellom utleier og leietakere

LS2018 formidler bare kontakt mellom utleiere og potensielle leietakere og har intet ansvar for og ingen befatning med prosessen videre når det gjelder avtaler, leieforhold, betaling osv.
Nederst på siden ligger det et nedlastbart forslag til en kontraktsmal for utleie som kan benyttes.

Varsling om utleid bolig eller andre endringer

Når boligen er utleid og ikke lenger er tilgjengelig så bør utleier varsle LS2018 via telefon (402 36 062) eller epost ([email protected]) slik at boligen kan fjernes fra listen og unødvendig irritasjon unngås for alle parter. Ta kontakt dersom du vil endre noe i din annonse etter at den er lagt ut. Utleier har ikke mulighet til å gjøre endringer selv.

Lenker

Lenke til Registreringsside
Lenke til Visningsside
Lenke til Forslag til kontraktsmal