LS Stjørdal 2018 eies av 4 skytterlag som også utgjør styret for LS2018:
Stjørdal Skytterlag Rolf Bremseth 922 29 624
Lånke Skytterlag Kari Skulbørstad 971 67 830
Skjelstadmark Skytterlag Ivar M. Skjelstad 900 65 667
Hegra Skytterlag Gunnar Fornes 926 15 613
Hovedkomiteen for LS 2018 består av:
Tor Jakob Reitan Leder 950 51 111  [email protected]
Lisbeth Gederaas Sponsor/NK 907 57 576 [email protected] 
Per Helge Langseth Arena 900 56 494 [email protected]
Jon Anders Leikvoll Arena 916 46 515 [email protected]
Nils Olaf Kyllo Skyteteknisk 913 34 404  [email protected]
Harald Denstad Administrasjon 952 02 139 [email protected]
Margit Elverum Innkvartering 900 86 055 [email protected]
Ole Petter Sætnan Skyttercamp 959 85 332 [email protected]
Odd Petter Haugseth Skyttercamp 958 89 258 [email protected]
Anne Mette Moen Restaurant og kiosk 916 74 459 [email protected]
Ole Hermod Sandvik Arrangement 926 18 808 [email protected]
Jan Olav Bye Økonomi 917 48 781 [email protected]
Ivar M. Skjelstad IT 900 65 667 [email protected]
Gunnar Uglem Presse/info 930 15 890 [email protected]
Ivar Friheim Koordinering mannskap 970 27 652 [email protected]
Karl Småland HMS 481 62 291 [email protected]
Kari L. Hognes HR 908 67 084 [email protected]
Gjertrud L. Laukvik Servicesenter 481 61 925 [email protected]
Marit Skjelstad Sekretær 482 70 281 [email protected]