LS Stjørdal 2018 eies av 4 skytterlag som også utgjør styret for LS2018:

Stjørdal Skytterlag v/Rolf Bremseth
Lånke Skytterlag v/Kari Skulbørstad
Skjelstadmark Skytterlag v/Ivar Skjelstad
Hegra Skytterlag v/Gunnar Fornes

Hovedkomiteen for LS 2018 består av:

Tor Jakob Reitan, hovedkomitéleder
Lisbeth Gederaas, sponsorkontakt/NK
Per Helge Langseth, arena
Nils Olaf Kyllo, skyteteknisk
Harald Denstad, administrasjon
Margit Elverum, innkvartering
Anne Mette Moen, restaurant og kiosk
Ole Hermod Sandvik, arrangement
Jan Olav Bye, økonomi
Ivar Skjelstad, IT
Gunnar Uglem, presse/info
Ivar Friheim, koordinering mannskap
Karl Småland, HMS
Kari L. Hognes, HR
Marit Skjelstad, sekretær