Slik planlegges grovfeltarenaen i Leksdalen:

Mapfish Print
Mapfish Print