Slik tenker vi oss at arenaen på Frigården vil se ut.

Nederst har vår dyktige samarbeidspartner S.A.K AS laget en animasjon som viser området. Den svarte linja som går over standplassene er NRK sitt kamera som kjøres på wire. Animasjonen ble laget før siste justeringer av arena.