Besøkskart over Arena Frigården:

 

Oversiktskart med detaljer over Arena Frigården med parkering:

 

 

Perspektivskisse (ikke oppdatert):

 

Oversiktskart over Arena Frigården – Stang, felthurtig og finfelt:

Se også informasjon om finfeltskytingen