Landsskytterstevnet Stjørdal 2018 har to arenaer. Hovedarenaen er Frigården Skytterstadion. Der vil all baneskyting og finaler foregå.

Sigertmoen/Leksdalen er området der grovfelt skal foregå.

Det er mye planlegging og arbeid som skal gjøres for at arenaene skal bli best mulig til skytterne kommer i august. Vi legger ut de kart og den informasjon vi har til enhver tid og oppdaterer når det skjer endringer i planene.

Kart
Sigertmoen/Leksdalen – Stang/felthurtig innledende
Frigården Skytterstadion – finaler
Oversiktskart