Forbud om bruk av åpen ild oppheves.

Fra Stjørdal Brann- og Redningstjeneste har vi fått følgende informasjon nå kl 16:30:

Vedtak:

Brannsjefen har vurdert skogbrannfaren for synkende i Stjørdal og Selbu og har derfor vedtatt å opphøre totalforbudet om bruk av åpen ild. Dette med virkning fra 03.08.2018.

Vurderingene er basert på skogbrannindeksen som Meteorologisk Institutt har utarbeidet og langtidsvarselet for siste del av uke 31 og uke 32.

Stjørdal brann- og redningstjenesten (SBRT) overvåker situasjonen kontinuerlig og vurderer den ut fra de gitte kriterier.

SBRT ønsker å minne om at det er lokale variasjoner hvor stor skogbrannfaren er så det må gjøres en individuell vurdering av situasjonen.

Det generelle bålforbudet (15 april til 15 september) er fortsatt gjeldende i Stjørdal og Selbu kommune.

Gode tips til trygg og sikker grilling/bålfyring finns på www.sikkerhverdag.no