Veteranassistanse

Vi i LS 2018 og DFS ønsker at alle skal ha en god og minnerik opplevelse fra besøket hos oss. I denne sammenheng etablerer vi en ordning med Veteranassistanse forbeholdt deg som har et særskilt behov.

Hovedkomiteen for LS 2018 har sendt ut et brev til alle skyttersamlag der de ber samlagene koordinere informasjonen om de i samlagene som trenger assistanse. Så ta kontakt med ditt samlag om du trenger assistanse.

Tilbudet gjelder for dere som ikke har med egne følgere, men som trenger noe hjelp til å få gjennomført feltskytingen på en tilfredsstillende måte.

En organisert assistanse vil ha sine begrensinger. Av sikkerhetsmessige hensyn blir det ikke tilbudt transport med ATV eller annen motorisert transport mellom standplassene. Det er viktig å presisere at du vil oppleve at feltløypa på Frigården er kort og flat.

Vi vil gjøre vårt beste, med de ressursene vi har, for å kunne yte assistanse til våre hedersmenn og -kvinner!