Premiesamlingen til Jon G. Hofstad stilles ut

Randi Hofstad setter opp utstillingen

I lokalene til Hegra Sparebank i Kjøpmannsgata er nå deler av premiesamlingen til Jon G. Hofstad utstilt og skal stå der under Landsskytterstevnet.

Jon G. Hofstads premiesamling fra skytterkonkurranser er stor. Ikke alle får plass i utstillingen.

I tillegg til å være en aktiv og god skytter var han en pådriver og administrator for skyttersaken. Han var leder for Skjelstadmark skytterlag i 12 år fra 1966-1977.Samlagsleder i Uttrøndelag skytterlag fra 1997 til 2005 og satt i DFS-styret i 7 år, fra 2002-2004 og fra 2006-2010.

Hans iver og interesse for å få landsskytterstevnet til Stjørdal gikk igjennom på skyttertinget i Sandnes i 2014, da Lånke-, Stjørdal-, Hegra og Skjelstadmark skytterlag fikk tildelt Landsskytterstevnet i 2018.

At vi nå i år arrangerer Landskytterstevne på Frigården og Sigertmoen har Jon G. Hofstad en stor del av æren for. Dessverre fikk Jon G. Hofstad ikk

Hazel Wolff setter opp utstillingen

Statuett og medaljer