Arenaproduksjonen finner du på radio

Ta et nytt kanalsøk på dab+-radioen og kanalen LS2018 dukker opp. Der overføres arenaproduskjonen og når det ikke er produksjon der vil Nea-radio sine sendinger fylle frekvensen. Nea radio vil ha mye sendinger fra LS.