Lisbeth Gederaas går inn som nestleder i Hovedkomiteen.

Dermed er ledelse og styring ytterligere styrket. -Det er det behov for i en slik omfattende dugnadsorganisasjon, sier leder for Hovedkomiteen, Tor Jakob Reitan.
Lisbeth har betydelig erfaring med store idrettsarrangement. I vinter var hun leder av Hovedlandsrennet i skiskyting. Hun er også medlem av Norges Skiskytterforbund sitt hovedstyre.
-Når vi kommer hjem fra LS i Førde er det åpenbart at vi må skru opp kapasiteter på alle plan – vi må forberede oss på minst 6500 skyttere. Vi har hatt stor pågang og respons på vår stand her i Førde, hvor mange allerede nå vil bestille, forteller Tor Jakob Reitan.
Så merk dere det alle i Stjørdalsområdet som leser dette – det er tid for å legge ut hus til leie på hjemmesiden vår ls2018.no. Etterspørselen har startet for fullt.
Handelsstanden i Stjørdal må også forberede seg på stinn brakke lørdag 4. august under Byfesten, og resten av LS-uka.
-Min lille bekymring er at viktige aktører som butikker, restauranter osv. ikke ser hvor stort dette er, sier Tor Jakob Reitan. Han fortsetter med en direkte henstilling til kommunen og handelsstanden i gata: Hvorfor ikke innføre gratis parkering den første uka i august? Det vil alle, inkludert kommunen, tjene på. Vi kan ikke kreve at 5-6 Tusen sjåfører skal hente parkeringsskiver. – Herved er oppfordringen gitt fra meg og mine i LS 2018!
Dagens noe uklare systemer henger dårlig sammen med god service og at vi skal etablere byen som arrangementsby nr 1 i Norge.