Aktive under LS i Førde

Både Hovedkomiteen og folk fra andre komiteer er tilstede under Landsskytterstevnet i Førde. Både for å se og lære, men også for å komme i dialog med deltakere, utstillere, viktige medspillere for arrangementet og ikke minst DFS.

LS2018 har en egen stand som er flittig besøkt. Der deler vi ut avisa, brosjyre for Stjørdal, viser film og presentasjoner om det er ønsket. Standen er mye besøkt og vi får god respons. Det er store forventninger til oss og alle skal komme.

Tor Jakob Reitan gav skyttertinget en løypemelding om status for LS 2018.
Bak f.v.: Odd Petter Haugseth, Aasta Folvik, Jan Olav Bye, Lisbeth Gederaas, Inger Stræte, Gunnar Fornes, Nils Olav Kyllo, Kari Skulbørstad og Knut Bakken. Foran f. v.: Harald Denstad, Nils Otto Huseby, Tor Jakob Reitan og Gunnar Uglem.
Nils Olav Kyllo og Gunnar Fornes i dialog med HV om arrangementet i 2018.